Question
1) xác định a,b để đồ thị hàm số y=ax+b đi qua các điểm a) qua A(1,3)và vuông góc với đường thẳng d:y=2x-5 b) qua A(-1,4) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 ai giúp em bài này với ...
in progress 0
8 tháng 2 Answers 123 views