Question

Qua bài thơ tiếng gà trưa đã cho em nhiều cảm xúc khó tả, càng làm cho em càng yêu thương bà hơn.
Viết thêm một hai dòng cho hay hơn
Leave a Comment