Phương pháp cách Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 9

Phương pháp cách Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 9

0 thoughts on “Phương pháp cách Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 9”

 1. Để tìm giá trị nhỏ nhất ta sẽ biến đổi biểu thức về dạng 1 hằng số cộng với 1 biểu thức luôn không âm

  Để tìm giá trị lớn nhất ta sẽ biến đổi biểu thức về dạng 1 hằng số cộng với 1 biểu thức luôn âm

   

  Reply
 2. Đối với dạng bài tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức chứa căn, cô Huệ chỉ ra 3 phương pháp giải để học sinh áp dụng vào khi giải bài tập

  • Biến đổi biểu thức về dạng tổng hoặc hiệu của một số không âm và hằng số.
  • Áp dụng bất đẳng thức Cosi.
  • Áp dụng bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.

   Mong đc hay nhất ạ!

   Chúc bn hc giỏi

   #Miasayhiii

   

  Reply

Leave a Comment