Question

Phát biểu cảm nghĩ thì có phải làm như một bài văn có mở bài , thân bài, kết bài không . Giúp mik nha

Answers

 1. Trường hợp 1 :

  + Nếu đề “phát biểu cảm nghĩ” thôi thì nên làm bài văn gồm mở bài, thân bài, kết bài rõ

  + Nếu đề “phát biểu cảm nghĩ bằng một đoạn văn” thì làm đoạn văn gồm mở đoạn, thân đoạn ( nêu rõ cảm nghĩ ở thân đoạn ), kết đoạn ( đúc kết lại vấn đề )

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY

  @Sâu

 2. Trả lời:

  Nếu như phát biểu cảm nghĩ mà làm bằng đoạn văn thì sẽ có 3 phần là mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn

  Còn nếu như phát biểu cảm nghĩ bằng bài văn thì như bạn nói: phải làm có mở bài , thân bài, kết bài

  #Chuc_ban_hoc_tot

  #Hoidap247com

  #Boo

Leave a Comment