Question

phân tích cấu tạo của tiếng
tiến
tía
diễu
nhận xét cách đặt dấu thanh ở tiếng có iê
ở tiếng có ia

Answers

 1. Đáp án:

  Tiếng                 Âm đầu                      Vần                       Thanh

  tiến                       t                                iên                         sắc

  tía                         t                                 ia                           sắc

  diễu                      d                               iêu                           ngã

  Nhận xét:

  Các tiếng thường đi với ie là các tiếng có âm cuối, không có âm đệm và dấu thanh được đặt ở yếu tố đứng sau của âm chính.

  Các tiếng thường đi với ia là các tiếng không có âm cuối, không có âm đệm và dấu thanh được đặt ở yếu tố đứng trước của âm chính.

  Reply
 2. Tiến 

  T là âm đầu

  ie là âm chính 

  N là âm cuối 

  Sắc là dấu thanh 

  Tía

  T là âm đầu 

  ia là âm chính 

  Sắc là dấu thanh 

  Diễu 

  D là âm đầu

  iê là âm chính

  U là âm cuối

  Ngã là dấu thanh

  Nx

  Tiến có âm cuối tía ko có âm cuối nên dấu thanh của tiếng Tiến có âm cuối nên dấu thanh đặt ở chữ số 2 của âm chính. Tiếng tía ko có âm cuối nên đặt ở chữ số 1 của âm chính.

  Reply

Leave a Comment