Question
So sánh sự giống và khác nhau của các thì sau : hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn,hiện tại hoàn thành,hiện tại hoàn thành tiếp diễn ,quá khứ tiếp diễn,tương lai đơn (công thức ,cách sử dụng,dấu hiệu ...
in progress 0
9 months 3 Answers 154 views

Question
Đề 1: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: “Theo Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia tâm lý giáo dục, các “giang hồ” mạng truyền cảm hứng cho giới trẻ chẳng khác nào sự nguy hại của trò ...
in progress 0
9 months 2 Answers 1129 views

Question
Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Muốn tính thời gian : A. Lấy quãng đường nhân với vận tốc. B. Lấy vận tốc chia cho quãng đường. C. Lấy quãng đường chia cho vận tốc. Bài 2. Một xe ...
in progress 0
9 months 3 Answers 64 views

Question
Em hãy lựa chọn màu sắc,hoa văn và chất liệu vải cho người gầy ,cao tạo cảm giác béo ra thấp xuống Em hãy lựa chọn màu sắc,joa văn chất liệu vải cho người béo,lùn tạo cảm giác gầy đi,cao lên
in progress 0
9 months 3 Answers 109 views