Question

Nội dung và ý nghĩa từng đoạn trong bài ” Cuộc chia tay của những con búp bê”.
Mai mk thi r,mong mấy bn giúp

Answers

  1. Đoạn 1: Từ đầu đến hiếu thảo ( nói về cuộc chia đồ chơi)

    Đoạn 2 : Tiếp thao đến bao trùm lên cảnh vật ( nói về việc chia xa lớp và thầy cô)

    Đoạn 3 : còn lại ( nói về cuộc chia tay của hai anh em Thành và Thủy)

Leave a Comment