Question

Nội dung của các truyền thuyết đã học là gì?
Trong các truyện truyền thuyết đã học, con thích nhất chi tiết tưởng tượng kì ảo nào? Vì sao?
Nêu ý nghĩa các truyền thuyết đa hoc (Ghi nhớ)
Em bảo cái này ạ: Truyền thuyết em đa học trên lớp là
Con rồng cháu tiên
Banh chưng, bánh giầy
Thánh gióng
Sự tích hồ gươm
Sơn tinh, thuỷ tinh
Thạch sanh ạ
Leave a Comment