Question

Niet ltoan yan (5-7) eau ceê chu
de
I tu miżch
chi y
gach.
ehań nhulng tu do.
Reet reé eaé thanoh lien trang
dinh
cpis thiku chunquel gpían.
gia đinh, tink eam eua gia
a/ mo daan: opch thiku chunquí ga.
dinh em (leaie)
16/0han toani Kê eê gria diinh hoac
tninh bag eam neyhi wE gia dinh
(3-5 ean)
kê Teé cha me,
Suy ng hi eus ho.
Ke reê hil çab Loo euă thimh ceien
dinh ‘ lam
Mons Ubu eua em
anh, cho Cainh cam
mué euă em la çi?
2.
enG em uch cpia đinm
atinh
Các Chị giúp em làm chính xác theo yêu cầu của đề , đúng nhất 5 sao và em cảm ơn
niet-ltoan-yan-5-7-eau-cee-chu-de-i-tu-mizch-chi-y-gach-ehan-nhulng-tu-do-reet-ree-eae-thanoh-li

Answers

  1. Đối với tôi ai cũng có một nơi để trở về và Đó cũng chính là nhà.Nhà là nơi tràn ngập tiếng cười, tràn ngập tình yêu, tràn ngập hạnh phúc. Tôi tên là……, năm nay tôi 11 tuổi, gia đình tôi gồm có 5 người. Bố mẹ tôi,chị tôi, em tôi và tôi. Bố tôi 40 tuổi,công việc của bố là giáo viên. Bố thích chơi thể thao và đọc sách. Còn mẹ tôi 36 tuổi, mẹ làm nghề kế toán, mẹ là người rất chăm chỉ và đảm đang, mẹ luôn làm cho gia đình những món ăn ngon, bổ dưỡng

Leave a Comment