Question

nhận xét đoạn trích “tức nước vỡ bờ”, có ý kiến cho rằng “chị dậu là người có sức mạnh tiềm tàng tinh thần phản kháng”,viết bài văn làm sáng tỏ luận điểm trên.
Leave a Comment