Question

nguyên tố r có công thức oxit cao nhất là RO2. hợp chất với hidro của r chứa 75% khối lượng r. xác định nguyên tố R
Giúp mình các trình bày đầy đủ vs ạ!
Leave a Comment