Question

nguyên nhân hiện tượng lũ lụt ở đồng bằng bắc bộ là do con người.Em hãy nêu ít nhất các việc làm cụ thể để bảo vệ thiên nhiên

Answers

 1. Các việc làm cụ thể để bảo vệ thiên nhiên :

   Nghiêm cấm không chặt phá rừng

  Tuyên truyền với mọi người nên trồng cây gây rừng

  Đắp đê thật cao

 2. Để bảo vệ thiên nhiên,chúng ta cần:

  + Trồng cây gây rừng.

  +Sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên.

  +Sử dụng năng lượng sạch.

  +Tiết kiệm giấy.

  +Giảm sử dụng túi nilông.

  +Tận dụng ánh sáng mặt trời…

  Xin ctlhn ạ!

Leave a Comment