Question

người việt thường dùng từ hán việt để đặt tên người, tên địa danh em hãy tìm ít nhất 10 địa danh được đặt tên bằng từ hán việt. giải nghĩa các từ hán việt đó. lm giúp mk vs ạ, mk đg cần gấp

Answers

 1.                                                                     Bài làm 

                     10 địa danh được đặt tên bằng từ hán Việt :

  $1 )$ Thăng Long `->` Nơi rồng bay lên ( rồng bay )

  $2 )$ Gia Định thành `->` Sài Gòn

  $3 )$ Tây Tân Lan `->` đất nước New Zealand

  $4 )$ Phú Lãng Sa `->` nước Pháp 

  $5 )$ Phi Luật Tân `->` nước Phi – líp – pin

  $6 )$ Tản Vien Sơn `->` núi Ba Vì

  $7 )$ Phù Đổng `->` làng Gióng

  $8 )$ Thuận Hoá `->` Huế

  $9 )$ Cựu Kim Sơn `->` San Francisco

  $10 )$ Hoa Thịnh Đốn `->` Washington

                    `#“c“h“i“c“o“n“g“2“8“3“k`

Leave a Comment