Question

nêu ý nghĩa chi tiết nước sông dângcao bao nhiêu thì đồi núi dâng cao bấy nhiêu
Leave a Comment