Question

nêu đặc điểm của cung tên vàng , cây đàn thần , niêu cơm thần
ngắn nhé

Answers

 1. Tiếng đàn thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân ” ở hiền gặp lành , ở ác gặp ác “

  Niêu cơm thần thể hiện sự khoan dung , tấm lòng yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta .

  Cung tên vàng thể hiện cái tốt đẹp này dẫn đến cái tốt đẹp kia .

                 Chúc bạn học tốt      

 2. niêu cơm+tiếng đàn thì tớ chắc chắn do tớ học rồi còn cung tên thì chưa học nên nghĩ gì viết nấy nhé,nhưng mà nếu là câu hỏi về chi tiết kì lạ trong sách thì ko có chi tiết cung tên đau nhé!

  Ý nghĩa của các chi tiết kì lạ là:

  +cung tên vàng: Điều tốt đẹp đầu tiên để dẫn đến những điều tốt đẹp khác

  +niêu cơm: Sự yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta

  +tiếng đàn:công lí,sự tự do.

Leave a Comment