Question

Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 1000m² trên bản đồ tỉ lệ xích 1:1000khu đất này có diện tích là?
Leave a Comment