Question

Một khối kim loại hình hộp chữ nhật có chiều dài 2dm5cm, chiều rộng 14cm, chiều cao 3dm. Mỗi cm khối kim loại nặng 6,5g. Hỏi mỗi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu kg ?

Answers

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – Đổi 3dm = 30 cm 

  6,5 g = 0,065 kg , 2dm5cm = 25 cm

  Thể tích khối kim loại dạng hình chữ nhật là: 

  25 x 14 x 30 = 10500 ( cm³ )

  Khối lượng kim loại đó nặng số kg là:

  10500 x 0,065 = 68,25 ( kg )

  Đáp số: 68,25 kg

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `2 dm 5 cm = 25 cm`

          `3 dm = 30 cm`

  Thể tích khối kim loại là:

        `25 × 14 × 30 = 10500 (cm³)`

  Khối kim loại đó cân nặng số g là:

       `10500 × 6,5 = 68250 (g)`

                             Đổi `68250 g = 68,25 kg`

                                                    Đáp số:`68,25 kg`

Leave a Comment