Question

Một hình chữ nhật có chu vi là 78cm. Nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 4cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật bạn đầu.
giúp mình với
Leave a Comment