Question

Môn học: địa lý
Câu hỏi:
1. Trong khí quyển, hơi nước chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
2.Các hiện tượng tự nhiên như mây, mây, mưa, sấm chớp xảy ra ở phần nào của khí quyển.
3. Trên Trái đất, những loại gió nào thổi thường xuyên nhất?
4. Vì sao không khí luôn có độ ẩm?
5. Loại gió nào thổi đều đặn thường xuyên từ 30 độ BN về đường xích đạo?
6. Những khu vực mưa nhiều trên trái đất thường phân bố ở đâu?
7. Nêu các thành phần của không khí? Nêu vai trò của lớp vỏ khí đối với đời sống của con người trên Trái đất.
8.Thế nào là khoáng sản? Nêu công dụng của các loại khoáng sản.
9. Thế nào là khí áp? Mô tả các đai khí áp trên trái đất.
(GIÚP MK NHANH NHA, MK ĐANG CẦN GẤP)
Leave a Comment