Question

Mọi người cho e hỏi khi dự thi viết thư upu lần thứ 50 cần dùng giấy gì ạ? (Kiểu như: giấy a4 kẻ tay hay giấy a4 có kẻ dòng sẵn) lần đầu e dự thi nên e không biết rõ lắm ạ ;-; e cảm ơn ;-;
Leave a Comment