Question

Mng ơi cho hỏi là nếu mà đóng vai cái bóng kể lại toàn bộ câu chuyện “Người con gái Nam Xương” thì mk phải xưng Vũ Nương, Trương Sinh, bé Đản là j z mng ? Mk đang cần câu trả lời gấp vì ngày mai ktra r!!
Leave a Comment