Question

Liệt kê các sự việc chính và sắp trình tự trong văn bản Chị Dậu

Answers

 1.  Các sự việc chính:

  + Chị Dậu vừa múc bát cháo lên cho chồng ăn, anh Dậu còn chưa kịp ăn thì tên cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào đòi bắt trói;

  + Chị Dậu khẩn thiết van xin hai tên tay sai vì chồng mình vừa ốm nặng nhưng không được mà còn bị cai lệ đánh;

  + Tức quá, chị Dậu vùng lên quật ngã cả hai tên tay sai.

 2. Mình nêu ý xong rồi sắp xếp luôn nha:

  + Anh Dậu trả về như 1 cái xác chết, dduocj người hàng xóm cứu giúp.

  + Sau khi được bà hàng xóm cho bát gạo thì nấu cho anh Dậu ăn.

  + Khi anh Dậu chuẩn bị húp cháo, cai lệ và người nhà lý trưởng ập vào, cầm roi song, tay thước, đòi trói anh Dậu.

  + Chị Dậu van xin cai lệ và bảo vệ chồng.

  + Chị Dậu vùng lên đánh bại tên cai lệ và người nhà lý trưởng.

                XIN TLHN VÀ 5* NHÉ

Leave a Comment