Question

Lập dàn ý cho đề bài sau: tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.
Gợi ý:
– Nêu tình huống để đc gặp bạn bè, thầy cô giáo cũ của mình
– Giới thiệu sơ về trường cũ (trường trước đây khác thế nào so với bây giờ)
– Kể 2 kỉ niệm sâu sắc với cô giáo ( 1 kỉ niệm vui, 1 kỉ niệm buồn)
– Kể 2 kỉ niệm sâu sắc với bạn bè ( 1 kỉ niệm vui, 1 kỉ niệm buồn)
Leave a Comment