Question

Làm thơ lục bát nêu cảm nghĩ của em về mùa xuân của Hà Nội

Answers

 1.       Mùa xuân cũng đã đến rồi,

   Tết đến xuân về, ai ai cũng vui.

        Hà Nội tấp nập đầy người,

   Đi mua đồ tết, sắm mua áo quần.

        Ngoài đường tấp nập đông vui,

   Chỉ về đến tết, ai mà ngồi yên.

        Xin hay nhất ạ 

  Tui chỉ viết được thế thui

Leave a Comment