Question

Làm hộ mik vs ạ, điểm hơi thấp nên mong các bạn thông cảm ạ, mai mik phải nộp nên rất gấp nha
lam-ho-mik-vs-a-diem-hoi-thap-nen-mong-cac-ban-thong-cam-a-mai-mik-phai-nop-nen-rat-gap-nha
Leave a Comment