Làm giúp bài 4 với ạ. Chỉ cần phần b và c thôi. Cần gấp

Làm giúp bài 4 với ạ. Chỉ cần phần b và c thôi. Cần gấp
lam-giup-bai-4-voi-a-chi-can-phan-b-va-c-thoi-can-gap

0 thoughts on “Làm giúp bài 4 với ạ. Chỉ cần phần b và c thôi. Cần gấp”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đáp án:

  @Gửi bạn

  Giải thích các bước giải:

   Bài 4:

  a)2n=16

  ⇒2n=24

  ⇒n=4

  b)3n+1=81

  ⇒3n+1=34

  ⇒n+1=4

  ⇒n=4−1

  ⇒n=3

  c)n10=n

  ⇒n10−n=0

  ⇒n(n9−1)=0

  [n=0n9−1=0

  [n=0n9=1 

  [n=0n=1 

  Xin câu trả lời hay nhất 

  Reply
 2. Đáp án:

  $\text{@Gửi bạn}$

  Giải thích các bước giải:

   Bài 4:

  $a) 2^n=16$

  $⇒2^n=2^4$

  $⇒n=4$

  $b) 3^{n+1}=81$

  $⇒3^{n+1}=3^4$

  $⇒n+1=4$

  $⇒n=4-1$

  $⇒n=3$

  $c) n^{10}=n$

  $⇒n^{10}-n=0$

  $⇒n(n^9-1)=0$

  $⇒$\(\left[ \begin{array}{l}n=0\\n^9-1=0\end{array} \right.\)

  $⇒$\(\left[ \begin{array}{l}n=0\\n^9=1\end{array} \right.\) 

  $⇒$\(\left[ \begin{array}{l}n=0\\n=1\end{array} \right.\) 

  Xin câu trả lời hay nhất 

  Reply

Leave a Comment