Question

Làm cho mik câu 1 nhé
Nhanh và đúng mik cho hay nhất
Cần gấp ạ. Bài quan trọng nên làm đàng hoàng chút
Ko thì bay màu đấy
lam-cho-mik-cau-1-nhe-nhanh-va-dung-mik-cho-hay-nhat-can-gap-a-bai-quan-trong-nen-lam-dang-hoang
Leave a Comment