Question

Khi thực dân Pháp xâm lược hình ảnh người nghĩa sĩ nông dân Cần Giuộc hiện lên như thế nào
Leave a Comment