Question

kể về một việc tốt mà em đã làm (kể về việc trả lại ví cho người đánh rơi)
*Lưu ý: Phải có đủ 3 phần rõ ràng mở bài, thân bài, kết bài
Leave a Comment