Xin mời các học sinh giỏi giải bài 16 cho em từ câu2 ạ

Xin mời các học sinh giỏi giải bài 16 cho em từ câu2 ạ
in-moi-cac-hoc-sinh-gioi-giai-bai-16-cho-em-tu-cau2-a

0 thoughts on “Xin mời các học sinh giỏi giải bài 16 cho em từ câu2 ạ”

 1. Bài 16:

  2. Những tàu lá chuối vàng ối | xoã xuống như những đuôi áo, vạt áo.

                CN                                        VN

  3. Ngày quatrong sương thu ẩm ướt vào mưa rây bụi mùa đông,  

          TN                        TN           

   những chùm hoa | khép miệng | bắt đầu kết trái.

                              

         CN                        VN                    VN

  4. Cuối xuân, | những bông sen trắng, sen hồng | nở rộ trong đầm làng.

        TN                                         CN                                VN

  5. Mỗi lần dời nhà đi, bao giờ | con khỉcũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó.

                    TN                 TN             CN                           VN

  6. Hễ con chó | đi chậm, | con khỉ | cấu hai tai con chó giật giật.

           CN1           VN1         CN2                  VN2

  7. Con chó | chạy sải thì khỉ | gò lưng như người phi ngựa. 

         CN1          VN1        CN2                     VN2

  8. Chó | chạy thong thả, khỉ | buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc.

      CN1            VN1        CN2                                VN2

  9. Trời    | xanh thẳm, | biển |  cũng thẳm xanh, như dâng cao lên, chắc nịch.

     CN1         VN1           CN2                         VN2

  10. Trời | rải mây trắng nhạt, | biển | mơ màng dịu hơi sương.

      CN1            VN1                     CN1           VN1

  11. Trời | âm u mây mưa, | biển | xám xịt, nặng nề.

        CN1        VN1               CN2           VN2

  12. Trời | ầm ầm dông gió, | biển | đục ngầu, giận dữ

       CN1        VN1                  CN2           VN2

  13. Biển | nhiều khi rất đẹp, | ai | cũng thấy như thế.

        CN1        VN1                 CN2           VN2

  @BiLaKamLam

  Reply
 2. Bài 16: Xác định CN và VN và TN (nếu có) các câu sau:

  2. Những tàu lá chuối vàng ối // xoã xuống như những đuôi áo, vạt áo.

                CN                                        VN

  3. Ngày quatrong sương thu ẩm ướt vào mưa rây bụi mùa đông,

        TN                        TN                                     

   những chùm hoa// khép miệng // bắt đầu kết trái.

         CN                        VN                    VN

  4. Cuối xuân,// những bông sen trắng, sen hồng // nở rộ trong đầm làng.

        TN                                         CN                                VN

  5. Mỗi lần dời nhà đi, bao giờ  con khỉ // cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó.

                                                     CN                           VN

  6. Hễ con chó // đi chậm,// con khỉ // cấu hai tai con chó giật giật.

              CN1             VN1     CN2                  VN2

  7. Con chó // chạy sải thì khỉ // gò lưng như người phi ngựa. 

         CN1          VN1        CN2                     VN2

  8. Chó // chạy thong thảkhỉ // buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc.

      CN1            VN1        CN2                                VN2

  9. Trời // xanh thẳm, // biển //  cũng thẳm xanh, như dâng cao lên, chắc nịch.

     CN1        VN1           CN2           VN2

  10. Trời // rải mây trắng nhạt,// biển //  mơ màng dịu hơi sương.

      CN1            VN1                     CN1           VN1

  11. Trời // âm u mây mưa,// biển // xám xịt, nặng nề.

      CN1        VN1                  CN2           VN2

  12. Trời // ầm ầm dông gió,//  biển//  đục ngầu, giận dữ

       CN1        VN1                      CN2           VN2

  13. Biển // nhiều khi rất đẹp,// ai // cũng thấy như thế.

      CN1        VN1                    CN2           VN2

  Chúc bạn học tốt 

  Reply

Leave a Comment