Question

Gọi mình tìm từ biệt ngữ xã hội và nêu có ví dụ cho những từ đó
Giúp mình nhé các bạn ơi(⊃。•́‿•̀。)⊃
Leave a Comment