Question

giúp mình viết kết bài theo dàn ý này với ạ(bài nhớ rừng)
-khẳng định đặc sắc về nhân dân và nghệ thuật của khổ thơ(khổ 3)
-khẳng định tài năng ,tấm lòng tác giả
-khẳng định giá trị của đoạn thơ trong lòng người đọc
Leave a Comment