Question

Giúp mình bài này với ạ
giup-minh-bai-nay-voi-a

Answers

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

   a)Ta có: Góc C+ góc A=90 độ                                                                                                                                  Góc C+ góc B=90 độ                                                                                                              ⇒      góc B=   góc A                                                                                                                     

   b)  Ta có: Góc C+ góc A=180 độ                                                                                                                            Góc C+ góc B=180 độ                                                                                                             

  ⇒    góc B= góc A          

                                                                                                 

Leave a Comment