Question

Giúp em với mọi người em cần gấp ạ !!!
Viết đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh/chị về sự chi phối của đồng tiền trong cuộc sống hiện đại hôm nay

Answers

  1. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thực tế là ta không thể hoàn toàn phủ nhận được vai trò của đồng tiền. Tiền mang đến hiệu quả tích cực hay là điều tiêu cực hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và cách hành xử của con người với đồng tiền. Sự chi phối tiêu cực của đồng tiền có thể được biểu hiện ở một vài những mặt chưa tốt của cuộc sống. Biểu hiện của sự chi phối tiêu cực đó là việc chạy trường chạy lớp, chạy việc bằng tiền chứ không phải bằng thực chất của một bộ phận không nhỏ người dân hiện nay. Đồng thời, sự chi phối tiêu cực của đồng tiền còn được biểu hiện bằng việc người dân phải dùng một khoản tiền khổng lồ để có thể hối lộ cho cấp trên mong công việc được suôn sẻ,…. Từ đó, biểu hiện tiêu cực của đồng tiền được biểu hiện bằng việc sử dụng tiền để chạy trọt, để thực hiện mục đích mà không qua những bước chính thống hay bằng thực chất năng lực, kiến thức. Mặt khác, sự chi phối tích cực của đồng tiền được biểu hiện bằng việc tiền chính là công cụ để phục vụ sinh hoạt hàng ngày của con người. Con người cũng vì tiền mà làm việc chăm chỉ hơn, phấn đấu quyết tâm hơn. Vì tiền mà con người có động lực hơn trong cuộc sống. Và cũng nhờ có tiền mà cuộc sống này công bằng, mua đi bán lại, công bằng trong cả những mối quan hệ. Tóm lại, sự chi phối của đồng tiền trong cuộc sống là ngày càng mạnh mẽ nhưng nó vẫn có những mặt tích cực mà chúng ta cần xem xét.

Leave a Comment