Question

Giúp em nha mọi người❤️❤️
Từ “lặng lẽ” thuộc từ loại nào ?
A. Danh từ
B. Động từ
C. Tính từ
D. Đại từ.

Leave a Comment