Question

Giúp e với mng ơi chiều mai e phải nộp r (—)
Hãy kể ra 20 câu ca dao – dân ca, tục ngữ về Nghệ An và nêu nội dung
* Lưu ý: ít nhất 20 câu
: Sắp xếp theo chữ cái đầu ABC….
: Có thể lấy trên mạng
E cảm ơn nhìu ạ !!!!!!!!!
Leave a Comment