Question

Giải thích câu văn, ý kiến
+) Một người đau chân có lúc nào quên được cái đau ch một người đau chân có lúc nào quên được cái Chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu ? ( lão hạc)
+) cuộc đời chưa hẳn đã đang buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác ( lão hạc)
+) một thế giới rộng mở ( tôi đi học)




Leave a Comment