Question

Gạch chân những từ chỉ sự vật (chi người, chi vật, chỉ hiện tượng tự nhiên…) trong đoạn văn
sau:
Từ khung cửa số, Vy thò đầu ra gọi bạn, mắt nheo nheo vì ánh ban mai in trên mặt nước lấp
loáng chiếu dội lên mặt. Chú chó xù lông trắng mượt như mái tóc búp bê cũng hếch mõm nhìn sang.

Answers

  1. @Moon

    Từ khung cửa số, Vy thò đầu ra gọi bạn, mắt nheo nheo vì ánh ban mai in trên mặt nước lấp loáng chiếu dội lên mặt. Chú chó xù lông trắng mượt như mái tóc búp bê cũng hếch mõm nhìn sang.

  2. Chỉ người: đầu, bạn, mắt, mặt  

    Chỉ vật     : khung cửa sổ, nước chú chó xù lông, mái tóc búp bê

    Chỉ hiện tượng tự nhiên: mắt nheo nheo, ánh ban mai

Leave a Comment