Question

dùng biện pháp so sánh để:
– Tả nụ cười của bạn bè
– Tả đôi mắt của bạn bè
hay hay nhó
Leave a Comment