Question

Dòng điện I = 20 A chạy qua đoạn dây dẫn có dạng như hình vẽ. Biết bán kính của cung tròn là R = 5 cm. Tính cường độ từ trường tại O.
Leave a Comment