Question

đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi Con bị thương, nằm lại một mùa mưa Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ Nhà yên ắng, tiếng chân đi rất nhẹ, Gió từng hồi trên mái lá ùa qua. Nhớ vườn cây che bóng kín sau nhà Trái chín rụng suốt mùa thu lộp độp Những dãy bưởi sai, những hàng khế ngọt, Nhãn đầu mùa, chim đến bói lao xao… Con xót lòng, mẹ hái trái bưởi đào Con nhạt miệng, có canh tôm nấu khế Khoai nướng, ngô bung, ngọt lòng đến thế Mỗi ban mai toả khói ấm trong nhà. Ba con đầu đi chiến đấu nơi xa Tình máu mủ mẹ dồn con hết cả, Con nói mớ những núi rừng xa lạ Tỉnh ra rồi, có mẹ, hoá thành quê! (Mẹ- Bằng Việt) Câu1 hình ảnh của mẹ đc miêu tả thế nào quá bài thơ trên ?
Câu 2chỉ ra kết cấu của bài thơ ?
Câu 3 viết đoạn văn ngắn phân tích 4 dòng thơ cuối
Câu 4 đọc bài thơ và rút ra thông điệp ý nghĩa với em
Giúp mình với ạ
Leave a Comment