Question

Đọc truyện Sấu Năm Chèo
1 Tóm tắt nội dung cốt truyện
2 theo văn bản ông Bùi Đình Tây vâng lời thầy giúp người đàn bà trong cơn hoạn nạn thể hiện hành động và ý nghĩa gì?
3 em có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện trong văn bản? chỉ ra sự khéo léo trong nghệ thuật khắc họa nhân vật của tác giả nhân vật được đặt trong những mối quan hệ và những tình huống như thế nào?
4 theo em chi tiết “dường như sấu Năm Chèo đã nghe được lời khấn của ông Đình Tây. Kể từ hôm ấy nó đi đâu biệt tích không thấy nổi lên phá phách hại người như trước nữa” ở gần cuối văn bản thể hiện:
A niềm tin chế Ngự thiên nhiên của nhân dân
B niềm tin vào khả năng kỳ diệu của người đắc đạo
C cách nói giảm nhẹ cho việc ông Bùi Đình Tây không bắt được sấu Năm Chèo.
D yếu tố hoang đường làm tăng thêm tính hấp dẫn cho câu chuyện.
E.Ý kiến khác
5 những chi tiết thực như hồ nước trước đình Thới Sơn 5 món bảo vật trong khu mộ ông Đình Tây có ý nghĩa gì trong truyện dân gian này?

Answers

  1. 1Cốt truyện là nói về người thương người 

    2.Thể hiện hành động chân chính của một con người hướng thiện với sự hiểu biết về y học, hành động có ý nghĩa như một sự giúp đỡ một sự tiên đoán đã biết trước

    Reply

Leave a Comment