Question

Đọc kĩ đoạn trích trên và trả lời câu hỏi “mội năm nọ trời mưa to nước trong giếng dềnh lên tràn bờ đưa ếch ta ra ngoài .Quen thói cũ ếch nghênh ngang ra ngoài đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp nó nhêng nhéo đưa cặp mắt kên nhìn bầu trời chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị con trâu đi qua dẫm bẹp
Câu 1 nội dung chính của đoạn trích trên là gì

Câu2 a, Tìm cách cụ danh từ có trong câu văn
b,đưa các cụm từ vừa tìm được vào mô hình cụm danh từ
Câu 4 tìm những câu thành ngữ tụ ngữ có cùng nội dung với đoạn trích trên
Câu 5 qua văn bản chứa đoạn trích trên ở phần 1 trình bày suy nghĩ của em về tính kiêu ngạo trong cuộc sống
Leave a Comment