Question

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi
Và tôi như hạt thóc vàng bé nhỏ
Mẹ đã gieo hi vọng ở trên đồng
Chợt lo sợ ngày cuối mùa, hết vụ
Hạnh phúc mẹ chờ chẳng kịp trổ bông.
a. Xác định PTBĐ chính
b. Tìm từ ghép
c. Phân tích tác dụng của phép so sánh trong đoạn thơ trên
Leave a Comment