Question

Đọc câu ca dao sau mà trả lời câu hỏi
”Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài cát hạt ra ruộng cày”
a. câu ca dao trên sử dụng motip gì? Nêu tác dụng của motip dp01
b. Câu ca dao trên làm em nhớ đến câu ca dao nào em đã học? Thuộc chủ đề nào?
Leave a Comment