Question

đề: vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng 1 số sản phẩm công nghiệp: dầu mỏ, than, điện của thế giới. Nhận xét sự tăng trưởng của các sản phẩm đó.
——
với bài này phải vẽ biểu đồ kiểu gì v ạ?
nhận xét giúp t luôn vs!!!!!
de-ve-bieu-do-the-hien-toc-do-tang-truong-1-so-san-pham-cong-nghiep-dau-mo-than-dien-cua-the-gio
Leave a Comment