Question

Đề bài: Tưởng tượng em là người được chứng kiến toàn bộ cảnh lão Hạc trò chuyện với ÔNG GIÁO SAU KHI BÁN CHÓ VÀ CÁI CHẾT CỦA LÃO HẠC. Dựa vào truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao em hãy kể lại những sự việc đó.
Leave a Comment