Question

Đề 1:Viết một bài văn nêu cảm nghĩ của em về mái trường mến yêu
Đề 2:Viết một bài văn nêu cảm nghĩ của em về thầy cô
Chon bài nào cũng được nhưng quy định mỗi bài phải 4 trang giấy nhé
Chon 1trong 2 đề trên để viết nhé
Leave a Comment