Question

Đề 1 : Thuyết minh về cái phích nước
Đề 2 : thuyết minh về con trâu trên đồng ruộng
Đề 3 : thuyết minh về cái bút bi
Mn giúp e với đề nào cũng được
Leave a Comment