Question

” Đây con sông như dòng sữa mẹ Nước về xanh ruộng lúa vườn cây Và ăm ắp như lòng người mẹ Chở tình thương trang trải khắp đêm này” dựa vào ý của câu thơ, viết phần mở bài cho đoạn thơ
Leave a Comment